PMI đang dành riêng để làm điều gì đó rất ấn tượng – thay thế thuốc lá bằng những sản phẩm không có khói thuốc mà PMI đang phát triển và bán.

Đó là lý do tại sao PMI đã đầu tư hơn 4,5 tỷ USD vào nghiên cứu và phát triển, và có hơn 400 nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật chuyên dụng phát triển và đánh giá các lựa chọn thay thế có hại cho thuốc lá .

Đó là sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử của PMI. Và đó là một trong những quyền cho người tiêu dùng của PMI, công ty của PMI, các cổ đông của PMI, và xã hội.

Để tìm hiểu cách PMI thiết kế một tương lai không khói thuốc, PMI mời bạn đọc về tầm nhìn của PMI.